Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad could you do češtiny

could you = mohli byste; mohl by sis; můžete; můžete mi říct
neither could you = ty také ne; vy také ne;
so could you = ty také; vy také;

Příklady překladu slova "could you" z webu:

Could you do that?  Dokázal bys to?
Where could you go?  Kam byste šel?
Then how could you know?  Jak to tedy můžete vědět?
Or how else could you have dreamed all this?  Jak jinak by sis mohl tohle všechno vysnít?
But what fresh evidence could you have got?  Jaké nove důkazy jste si ale mohl opatřit?
But how in the world could you know of these matters?  Jak, u všeho na světě, můžeš vědět o takových věcech?
What more fit or complex subject could you find?  Co složitějšího byste si ještě mohl přát?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcouncil   councillor   counsel   count   countenance   counter   counterclaim   counting