Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cottage do češtiny

cottage = chata; chalupa; domek (rodinný); vilka; chaloupka; rodinný domek; veřejný záchodek; baráček; domeček; tvaroh; bouda; venkovský domek; barák; chatový; domácí; tvarohový; rekreační chata; venkovská chalupa; víkendový domek; domácí sýr
summer cottage = chata na léto; chata;

Příklady překladu slova "cottage" z webu:

The cottage is still tenanted, it said.  Vila je dosud obydlena, stálo v něm.
Half a cottage loaf.  Půl bochníku černého chleba.
Go to the cottage ...  Zajeďte k domu...
Ah, it is the cottage in the field!  Hle, uprostřed pole tu stojí chalupa.
Otto's family had a summer cottage on a lake.  Ottovi rodiče měli letní domek na břehu jezera.
It was circular, with a tiny cottage in the exact middle.  Mýtina byla kulatá a přesně v jejím středu stál domek.
It was you who told me first that the cottage was occupied.  Tys byl první, kdo mi řekl, že do vilky se nastěhovali nájemníci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcotter   cotton   couch   cough   could   could you   council   councillor