Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad costs do češtiny

costs = náklady; výdaje; stojí (to..); útraty (pl.); režie; náklady soudního řízení; vydání; soudní výlohy; poplatek; výrobní cena
accrued costs = časově rozlišené náklady; náklady příštích období;
acquisition costs = pořizovací náklady; získatelské náklady;
actual costs = skutečné náklady; skutečně vzniklá ztráta; náklady skutečné; skutečné vlastní náklady; náklady na montáž;

Příklady překladu slova "costs" z webu:

Costs too much.  Stála moc peněz.
It costs nothing.  Nic to nestojí.
The labor costs are too high, he said seriously.  Jsou tu vysoké náklady na pracovní sílu, řekl vážně.
We're barely covering costs at that.  Sotva tím pokryjeme vlastní náklady.
It hurts and it costs you.  Mne bolí a tebe stojí peníze.
And that doesn't include the costs of arrests and processing.  A to v tom nejsou zahrnuty náklady na zatčení a soudní projednání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcostume   cottage   cotter   cotton   couch   cough   could   could you