Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corruption do češtiny

corruption = korupce; zkaženost; kažení; hnití; úplatnost; rozklad; zkomolenina; rozpad; pokažení; zkomolení; deformace; degenerace; zkáza; úplatkářství; prodejnost; korupční; nezákonnost; úmysl; zkažený; úmysl obejít zákon; komolení; poškození; zkažení; korupčnost
data corruption = poškození údajů; poškození dat;
prevent corruption = zabránit pokažení; zabránit korupci; zamezit úplatkářství;

Příklady překladu slova "corruption" z webu:

Corruption depresses you.  Deprimuje vás korupce.
Why should he watch the hideous corruption of his soul?  Proč by měl pozorovat, jaké ohyzdné zkáze propadá jeho duše?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcortex   cost accounting   cost curve   costing   costs   costume   cottage   cotter