Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corrosion do češtiny

corrosion = rozežírání; koroze (odb.); rozleptávání; naleptávání; narušení korozí; rozrušování; leptání; rozklepávání; rezavění; korodovaný; vyleptání; rozleptání; korodování; korozní chování
atmospheric corrosion = koroze atmosférická; atmosférická koroze;
electrochemical corrosion = elektrolytická koroze; elektrochemická koroze;
electrolytic corrosion = elektrochemická koroze; elektrolytická koroze; nitková koroze; koroze v plynech;

Příklady překladu slova "corrosion" z webu:

This corrosion is pretty fierce.  Ta koroze je velice agresivní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorrupt   corruption   cortex   cost accounting   cost curve   costing   costs   costume