Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corresponding do češtiny

corresponding = odpovídající; korespondenční; pověřený vyřizováním korespondence; dopisující (vzájemně); souhlasný; příslušný; korespondující; rovnající se; patřičný; přiměřenost; dopisování; korespondování; odpovídající počet
account corresponding = souvztažný účet; protiúčet;

Příklady překladu slova "corresponding" z webu:

The images were correspondingly larger;  Tomu odpovídala i velikost předloh;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorridor   corrosion   corrupt   corruption   cortex   cost accounting   cost curve   costing