Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad correspondent do češtiny

correspondent = korespondent; dopisovatel; zpravodaj; obchodní partner; firma; pandán; protějšek; odpovídající; vhodný; příslušný; přispěvatel; shodný; souhlasný; přiměřený; patřičný; pisatel; korespondenční banka
foreign correspondent = zahraniční dopisovatel; zahraniční korespondent; zahraniční zpravodaj; imperial trade correspondent = obchodní přidělenec;

Příklady překladu slova "correspondent" z webu:

He's a great correspondent.  Miluje psaní dopisů.
The lady was a charming correspondent.  Ta dáma je psala s velkým půvabem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorresponding   corridor   corrosion   corrupt   corruption   cortex   cost accounting   cost curve