Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad correspondence do češtiny

correspondence = korespondence; shoda; písemný styk; dopisování; soulad; souhlas; styk; listovní zásilky; korespondenční; listovní zásilka; souhlasnost; souvztažnost; přiměřenost; přiřazení; soulad mezi (7. p.)
business correspondence = obchodní korespondence; písemný styk; obchodní písemný styk; obchodní písemná korespondence; course by correspondence = korespondenční kurz;
enter into correspondence = navázat písemný styk;

Příklady překladu slova "correspondence" z webu:

After protracted correspondence it was returned.  Po delší korespondenci jí ho nakonec vrátili.
Most of our correspondence will be by cell phone.  Většinu vzájemných kon­taktů budeme vyřizovat přes telefon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorrespondent   corresponding   corridor   corrosion   corrupt   corruption   cortex   cost accounting