Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corrective; corrector; correlate; correspond do češtiny


corrective = korektiv, opravný, korigující, napravitelný, protilék, korektivní, opravný prostředek, omezující podmínka, napravovací, regulační

corrector = napravovatel, reformátor, korektor, kritik, oprávce, karatel, korekční zařízení, opravovač

correlate = korelovat, mít vztah (vzájemný), souvztažný pojem, souvztažný jev, protějšek, pandán, uvést v soulad, sladit, zharmonizovat, stanovit vztah, korelativní, srovnávat


Next: corroborate; corroborating; corroboration    dark; darken; darkened; darkening