Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad correcting do češtiny

correcting = opravující; korekční; opravný; korekční vazba

Příklady překladu slova "correcting" z webu:

Invigorating, he said, correcting her politely.  Voda posiluje, opravil ji zdvořile.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorrection   correctness   correlation   correspondence   correspondent   corresponding   corridor   corrosion