Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad correct do češtiny

correct = správný; opravit; opravovat; opravený; korektní; přesný; napravit (omyl); korigovat; napomenout; bezvadný; kárat; pokárat; trestat; potrestat; vyrovnat; odstranit; vyregulovat; regulovat; seřídit; udělit důtku (úředně); pravý; oprávněný; polepšit se
grammatically correct = mluvnicky správný; gramaticky správný;
politically correct = politicky korektní; politicky správné;

Příklady překladu slova "correct" z webu:

Correct that!  Měl byste si ji poopravit.
You're correct about the time.  Pokud jde o čas, máte pravdu.
He's perfectly correct to be cautious.  Dělá dobře, že je opatrný.
It is the correct way.  To je jen správné.
But he had been correct in his fears.  Ale ve svých obavách se nezmýlil.
The voice even gave the correct number.  Hlas dokonce udal správné číslo.
He chose the curette of the correct size.  Vybral kyretu potřebné velikosti.
I trust him implicitly to do the correct action!  Věřím mu zcela bezvýhradně a vím, že to, co udělá, bude v pořádku.
I saw it simply as a way to correct a wrong.  Já to vnímal prostě jen jako způsob, jak napravit spáchané zlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorrecting   correction   correctness   correlation   correspondence   correspondent   corresponding   corridor