Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corps do češtiny

corps = sbor; odborná skupina důstojníků; armádní sbor; sborový; baletní sbor
army corps = armádní sbory; armádní sbor;
chemical corps = chemické vojsko; chemické zamoření;
diplomatic corps = zastupitelský sbor; diplomatický sbor;
marine corps = temná modř; námořní pěchota; esprit de corps = stavovské sebevědomí;

Příklady překladu slova "corps" z webu:

Corpses could not transmit the disease;  Proto se také mohli supi popásat na mrtvolách a nezašli.
The corpsespirit cannot touch him there.  Tady na něho ten duch mrtvoly nemůže.
Nothing but corpses.  Nic než mrtvoly.
Good for the corps.  Dobré pro sbor.
It does, said the corpse.  To je, řekla mrtvola.
Your beard, he told the corpse, aloud.  Tvé vousy, řekl tělu hlasitě.
He turned his attention to the corpse.  Obrátil svou pozornost k mrtvole.
What're you going to do with the corpse?  Co hodláš dělat s mrtvolou?
Igor had seen a better smile on a corpse.  Igor už viděl veselejší úsměv na mrtvolách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorpus   corpuscle   correct   correcting   correction   correctness   correlation   correspondence