Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corporal do češtiny

corporal = statutární; tělesný; osobní (zast.); kaprál (lid.); korporál; korporale; desátník; tělesný dotyk
lance corporal = svobodník britské armády; svobodník;

Příklady překladu slova "corporal" z webu:

A corporal saluted.  Desátník zasalutoval.
This cagaling corporal had gotten under my skin.  Tenhle užvaněný kaprál mě dohřál.
Not a spifiy corporal in tailormades.  Ne nafintěného kaprála v mistrovské ukázce krejčovské dovednosti.
We had to be long gone before the corporal returned.  Než se vrátí kaprál, musíme být daleko odsud.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorporate   corporation   corps   corpus   corpuscle   correct   correcting   correction