Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corona; coronary; coroner; coronet do češtiny


corona = kruhový lustr, korunka (anat., bot.), krycí deska římsy, koruna (lebky), okolek, dvůr, krycí deska, visutá deska, hraná římsy, kout římsy, římsová deska, sršivý výboj

coronary = věnčitý, věncový, korunovitý, věncovitý, korunní

coroner = ohledávač mrtvol, ohledač mrtvol, úřední ohledavač mrtvol, ohledač, ohledavač mrtvol

coronet = šlechtická koruna, šlechtická korunka, korunka koňského kopyta, korunka, vínek, růže na paroží, diadém


Next: corpse; corpulence; corpulent; corral    dandle; dandy; dangle; dap