Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cornice do češtiny

cornice = římsa; převis (sněhový); konzola; garnýž; ; ozdobná lišta; sněhový převis; ; zvonovnice; žlábek střechy; sima; kordon; lišta; římsový; hlavní římsa; žlábkovnice; okapní drážka; tvořící rohovec (geol.)
band cornice = kordónová římsa; kordonová římsa;
simple cornice = jednoduchá římsa; jednovrstvá římsa; profile of a cornice = profil římsoví;

Příklady překladu slova "cornice" z webu:

A piece of cornice clipped her shoulder.  Do ramene ji uhodil kus ozdobné římsy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoronal   corporal   corporate   corporation   corps   corpus   corpuscle   correct