Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad corner do češtiny

corner = roh (i sport.); kout; nároží; zákoutí; nárožní; koutek; tíseň; vehnat do úzkých; rohový; skoupení zboží (obch.); vyhánění cen; skoupit zboží; vyhnat ceny; cíp; růžek; skupina; skupinka; úhel pohledu; hledisko; vehnat do rohu; zahnat do úzkých; zatočit
tight corner = prekérní situace; nebezpečná tíseň; šlamastyka; pěkná brynda; around the corner = kolem nároží;
cut a corner = říznout zatáčku;
in a corner = v rohu;
lower left corner = spodní levý roh;
lower right corner = spodní pravý roh;

Příklady překladu slova "corner" z webu:

The corner was dark.  Kout byl temný.
At the corner he stopped.  Na rohu stanul.
He lifted the corner of the blanket.  Nadzvedl roh pokrývky.
I was turning a corner and ...  Vjížděl jsem do zatáčky a...
Watched you out of the corner of his eye.  Koutkem oka vás pozoroval.
I was sure the thing could corner like ...  A že bude agilní a bojovná...
A fleck of blood was at the corner of her mouth.  V koutku úst měla trochu krve.
Three of his agents were waiting in a corner room.  V rohovém pokoji čekali tři agenti.
Was it, there, a drop of liquid in the corner of one eye?  Opravdu tam byla, ta slaná kapička v koutku jeho oka?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcorner reflector   cornering   cornice   coronal   corporal   corporate   corporation   corps