Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cordon do češtiny

cordon = kordon (policie); stužka (řádková); římsa (stav.); řádová stužka; šerpa; ozdobná stužka; uzavřít kordonem; utvořit kordon; vrstva tesaného kamene; špalíř; kordónová římsa; sčítací kordón; bavlněná šňůra; chordotomie
sanitary cordon = sanitární kordón; sanitní kordón;
corner   corner reflector   cornering   cornice   coronal   corporal   corporate   corporation