Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coppice; copse; copula; copulation do češtiny


coppice = podrost, prořezat, rašit v křovinatých trsech, prosekat, vysekávat, výmladkový les, mladý les, pařezina, křoviny, mlazina

copse = tvořit výhony od spodu kmene, lesník, mlazina, nízký les, mladý les

copula = kopulace, kopula, pohlavní spojení, přechod, spojovací struktura, nějaká spojující část, sponový, kopule

copulation = pohlavní spojení, spojení, sjednocení, kopulace, soulož


Next: copy; copyist; coquet; coquetry    daddy; dado; daedal; daft