Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad copious; copiousness; copperhead; copperplate do češtiny


copious = hojný, obsažný, mnohomluvný, plodný, vydatný, rozvláčný, nepřeberný, objemný

copiousness = hojnost, bohatost, plodnost, vydatnost, mnohomluvnost

copperhead = nespolehlivý člověk, jedovatý had, písečná zmije, nespolehlivý, neloajální

copperplate = mědiryt, měděná deska, měděný plech, poměďovat, pomědit


Next: coppice; copse; copula; copulation    dab; dabber; dabble; dad