Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad copier do češtiny

copier = kopírovací stroj; kopírka; kopista; opisovač; kopírovací přístroj; napodobitel; kopírovač; plagiátor; zvládání
intelligent copier = inteligentní kopírovací přístroj; programovatelná kopírka; inteligentní kopírka;

Příklady překladu slova "copier" z webu:

The copier was clicking and humming when she returned from trip two.  Kopírka klapala a bzučela, když se vrátila z druhé po­chůzky.
If the copier wasn't running, you could hear him snoring.  Kdyby ta kopírka nebyla v provozu, uslyšela byste, jak chrápe.
It's a mighty big copier for this place.  To je hrozně velká ko­pírka pro tohle místo.
I couldn't think of a single copier in a corner.  Nevybavoval jsem si jedinou kopírku zastrčenou do rohu.
Five drawers, twelve cabinets, sixty trips to the copier and back.  Pět zásuvek, dvanáct skříněk, to máme šedesátkrát ke kopírce a zpět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoping   copolymerization   copper   copybook   copying   copyright   cordon   corner