Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad copied do češtiny

copied = kopírovaný; reprodukovaný; rozmnožený; kopírovací stroj
just copied = právě zkopírovaný; právě zkopíroval;

Příklady překladu slova "copied" z webu:

Graham copied the entry.  Graham poznámku opsal.
I've already copied everything in it.  Už jsem okopíroval všechno, co v ní je.
I'll have it copied and send it back to you.  Nechám udělat kopii a pošlu ti ho nazpátek.
Five, it could be copied in a short period of time.  Za páté, můžu ho okopíroval za krátkou dobu.
Well, he carried over this one first, and he copied it.  Nuže, nejprve si vzal první stránku a opisoval ji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcopier   coping   copolymerization   copper   copybook   copying   copyright   cordon