Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coordination do češtiny

coordination = koordinace; sladění; součinnost; uvedení v soulad; přiřazení; souřadnost; koordinování; přiřazování; koordinační; koordinátograf

Příklady překladu slova "coordination" z webu:

Isn't any coordination available without that.  Bez něj nebude možná žádná koordinace.
Second, there's the coordination problem.  Zadruhé je tu problém s koordinací.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcopied   copier   coping   copolymerization   copper   copybook   copying   copyright