Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coordinates do češtiny

coordinates = souřadnice; sladí se; koordinace
spherical coordinates = kulové (sférické) souřadnice; sférické souřadnice; system of coordinates = souřadnicová soustava;

Příklady překladu slova "coordinates" z webu:

Inputting coordinates now and ...  Už tam dávám zaměření a...
Leavitt set the coordinates and focused the viewer.  Leavitt nastavil souřadnice a zaostřil.
He punched through the coordinates of a closedgrowth system.  Nastavil hodnoty pro uzavřený růstový systém.
Next he read off the map coordinates of his destination.  Pak odečetl z mapy souřadnice místa svého určení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoordination   copied   copier   coping   copolymerization   copper   copybook   copying