Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coordinate do češtiny

coordinate = koordinovat; sladit se; souřadnice; sladit; člen; přivést v soulad; usměrnit; uvést v souhlas; uspořádat; seřadit; přiřadit; ujednotit; rovnocenná složka; stejného druhu; stejného řádu; stejného významu; koordinovaný; souřadný; souřadnicový; koordináta
incremental coordinate = přírůstek souřadnice; přírůstková souřadnice;
world coordinate = obecná souřadnice; světová souřadnice;

Příklady překladu slova "coordinate" z webu:

I have to coordinate with somebody.  Budu to muset s někým zkoordinovat.
For the first week, we'll coordinate your movements.  Během prvního týdne budeme koordinovat váš pohyb.
Get over to the train station and coordinate the team.  Jeďte na to nádraží a koordinujte činnost týmu.
If necessary, my guess is they'll use us to coordinate an air strike.  Budeli to nutné, myslím, že nás využijí ke koordinaci vzdušného útoku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoordinates   coordination   copied   copier   coping   copolymerization   copper   copybook