Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cooperative do češtiny

cooperative = kooperativní; družstvo; spolupracující; družstevní podnik; družstevní; kooperující; družstevnický; ochotný spolupracovat; společenstvo; kooperační; pomocný; součinný; výrobní družstvo
consumer cooperative = spotřební družstvo; družstevní prodejna;

Příklady překladu slova "cooperative" z webu:

Cortez was wholly cooperative throughout.  Cortez po celou dobu spolupracoval.
And who knows if he'll be cooperative tied up?  A kdo mi zaručí, že svázaný bude ochoten spolupra­covat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoordinate   coordinates   coordination   copied   copier   coping   copolymerization   copper