Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cooperation do češtiny

cooperation = spolupráce; družstvo; kooperace; vzájemná pomoc; součinnost; spolupůsobení; postupy spolupráce
judicial cooperation = soudní spolupráce; spolupráce soudů;

Příklady překladu slova "cooperation" z webu:

A little cooperation might help.  Trochu spolupráce nemůže uškodit.
This lack of cooperation is reprehensible.  Takový nedostatek spolupráce zasluhuje pokárání.
But in this case, international cooperation was the rule.  Ale v tomto případě byla mezinárodní spolupráce pravidlem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcooperative   coordinate   coordinates   coordination   copied   copier   coping   copolymerization