Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cooling do češtiny

cooling = chlazení; ochlazování; chladicí; chladnutí; zchladnutí; snížení aktivity; chladivý; ochlazení; chladící; chladící; chladnoucí; tuhnutí; vychladnutí; vychládání; ochlazovací; ochladnutí; větrák chladicího vzduchu
air cooling = chlazení vzduchem; chlazení vzduchu; vzduchové chlazení (motoru);
charge cooling = chlazení plnění; chlazení plnicího vzduchu;
circulation cooling = oběhové chlazení; chlazení s nuceným oběhem chladiva; chlazení s uzavřeným oběhem;

Příklady překladu slova "cooling" z webu:

More cooling than that champagne.  Je to na žízeň lepší než šampaňský.
He let the cooling waves from the ceiling fan wash over his face.  Dovolil, aby mu obličej ovívaly chladivé závany od stropního větráku.
They use it for cooling water in the stills.  Používali ji k chlazení vody v destilačním zařízení.
I heard the rumble of the cooling pumps as they started up.  Zaslechl jsem rachocení chladicích čerpadel.
It turned out to be a wall, cooling rapidly.  Ukázalo se, že je to rychle chladnoucí zeď.
It was still warm even after a week of cooling in the casting pit.  I po týdnu pozvolného ochlazování v odlévací jámě byl ještě vlažný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcooling fan   cooling system   cooperation   cooperative   coordinate   coordinates   coordination   copied