Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cooler do češtiny

cooler = klimatizační zařízení; studená sprcha (přen.); chladivo; chládek (vězení); chladicí směs; palivo; chladírna; vzduchový chladič; chladicí nádoba; chladicí zařízení; chladicí přístroj; chladnější; lednička; basa; ochlazovač; chladicí káď
air cooler = vzduchový chladič; chladič vzduchu;
automotive cooler = chladič pro automobily; chladič pro motorová vozidla; automobilový chladič;
auxiliary cooler = pomocný chladič; přídavný chladič;
coil-type cooler = hadový chladič; chladicí had;

Příklady překladu slova "cooler" z webu:

The beer cooler was in the rear.  Potom vešel hlavním vchodem.
The air was cooler in the forest.  V lese bylo chladněji.
My father, with a much cooler head, stepped between the two.  Můj otec, s daleko chladnější hlavou, vstoupil mezi ně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcooling   cooling fan   cooling system   cooperation   cooperative   coordinate   coordinates   coordination