Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad coolant do češtiny

coolant = chladivo; chladicí kapalina; chladicí médium; ochlazovací prostředek; chladicí tekutina; chladicí směs; chladící tekutina; chladící kapalina; chladicí prostředek; chladicí látka; chladicí medium; chladicí složka; chladící látka; chladící směs
engine coolant = chladivo motoru; chladicí kapalina motoru;
reactor coolant = chladivo reaktoru; reaktorové chladivo; loss of coolant = ztráta chladicí kapaliny;
supply of coolant = přívod chladiva;

Příklady překladu slova "coolant" z webu:

The coolant flow moved it up, towards the exhaust pipe.  Chladicí kapalina ji vynesla vzhůru, směrem k odtokové trubce.
I could hear the gurgle of the coolant as it went through the piping.  Slyšel jsem zurčení chladicí kapaliny hrnoucí se trubkami.
It's warm up there from the lights and the coolant pipes.  Tam nahoře je horko od těch světel a trubek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoolant heater   coolant preheater   coolant pump   coolant temperature   cooler