Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cooking do češtiny

cooking = vaření; kuchyň (způsob vaření); ováření; kuchyně; na vaření; vařící; kuchařský; úprava pokrmů; způsob vaření; kuchyňský; kuchaření; kurs vaření
batch cooking = diskontinuální várka; přetržitá várka;

Příklady překladu slova "cooking" z webu:

Cooking meant moving metal pots on metal grates.  Až na další bude mužstvo dostávat sýrové sendviče.
I'm cooking a little something.  Vařím něco malého.
He was cooking in there.  Pekl se zaživa.
Saul's going to cooking school.  Saul se teď učí na kuchaře.
Our guy says she's cooking a batch of crystal today.  U nás zjistili, že dneska zpracovává celou várku.
In fact, they'd never stopped cooking the soup.  Vlastně nikdy nepřestali vařit polévky.
Sometimes there were ashes of a cooking fire.  Někdy tu byl i prach z ohnišť.
It beat upon him from every side, cooking his thoughts to incoherence.  Opíral se do něho ze všech stran.
Nothing had been salvaged from the fire except cooking utensils.  Ohni neušlo nic s výjimkou pár kusů kuchyň­ského nádobí.
We don't eat foods like you do, so our cooking is more simple.  Neznáme složité pokrmy, jako jíte vy, naše kuchyň je prostší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcoolant   coolant heater   coolant preheater   coolant pump   coolant temperature   cooler   cooling   cooling fan