Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conviction do češtiny

conviction = usvědčení; přesvědčení; rozsudek; odsouzení; uznání vinným; přesvědčování; rozumné důvody; prohlášení; jistota; odsuzující rozsudek; vězni
judgment of conviction = osvobozující rozsudek;

Příklady překladu slova "conviction" z webu:

His conviction is public record.  Jeho rozsudek je veřejný právní dokument.
I felt it with a conviction that surprised me.  A cítil jsem to s tak silným přesvědčením, až mě to překvapilo.
I'm willing to gamble on your conviction they won't.  Jsem ochoten vsadit na tvé přesvědčení, že tomu tak není.
She was struck by a sudden and utter conviction of his falsehood.  Přímo ji zarazilo náhlé a naprosté přesvědčení, že i on ji klame.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcooker   cooking   coolant   coolant heater   coolant preheater   coolant pump   coolant temperature   cooler