Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conveyance do češtiny

conveyance = přeprava; vozidlo; převoz; vedení; rozvádění; dopravní prostředek; sdělování; přenášení; povoz; převod; převodní listina; transport; sdělení; odstup; postoupení; cese (nemovitosti); doprava; dovoz; přenos; odstoupení; plavidlo; odeslání; doručení
belt conveyance = přeprava pásová; pásová doprava;
conditional conveyance = podmínečný převod; podmíněný převod;
voluntary conveyance = dobrovolný převod; bezúplatný převod; deed of conveyance = převodní listina; průvodní list;
conveyer   conveying   conveyor   conviction   cooker   cooking   coolant   coolant heater