Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad converter do češtiny

converter = konvertor (tech., elektr.); měnič (elektrické energie); transformátor; obraceč (na víru, círk.); převodník; úpravář; zušlechťovač (textilní); úpravna (text.); směšovač; měnič točivého momentu; katalyzátor; řízený usměrňovač; měnící; retorta; konvektor;
analog-digital converter = analogově digitální převodník; A/D převodník;
catalytic converter = konvertor katalytický; katalytický měnič;
code converter = kódový převodník; převodník kódu;
data converter = převodník dat; převodník údajů; konvertor;

Příklady překladu slova "converter" z webu:

Leon looked up from the converter.  Leon odtrhl oči od konvertoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconverter clutch   converter lockup clutch   conveyance   conveyer   conveying   conveyor   conviction   cooker