Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad converted do češtiny

converted = konvertoval (4. p.); převedený; konvertorovaný; přestavěný; přeměněný; zjednodušený; převrácený; obrácený; proměněný; zaměněný; metamorfovaný; zkonvertovaný; pramen z konvertoru
become converted = obrátit se; přeorientovat se;

Příklady překladu slova "converted" z webu:

It was he who converted her.  Byl to právě on, kdo ji obrátil na víru.
Yes, but how far has he been converted to their evils?  Ano, ale nakolik ho jejich zlo poznamenalo?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconverter   converter clutch   converter lockup clutch   conveyance   conveyer   conveying   conveyor   conviction