Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conversion do češtiny

conversion = konverze (množivé látky); přeměna (množivé látky); obrat (soudu, log.); konverzní; obrácení (círk.); změna; převod; úprava; adaptace; přestavba; přepočítání; směna; zpeněžení; zrušení držby; získání; převedení (textu); překlad (textu); přechod; přestup
base conversion = konverze základu; převod základu;
code conversion = převod kódu; konverze kódu;
data conversion = převod dat; konverze dat; transformace informací;
file conversion = převádění souboru; konverze souboru; bezprostřední použití;

Příklady překladu slova "conversion" z webu:

Or by those considering conversion.  Nebo těmi, kteří zva­žují, že se dají na víru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconverted   converter   converter clutch   converter lockup clutch   conveyance   conveyer   conveying   conveyor