Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad conversation do češtiny

conversation = konverzace; hovor; rozhovor; rozmluva; žánrový obrázek; žánrová scéna; pohovor; pohlavní styk; jednání; převod; konversace; konference; konverzační
monopolize conversation = monopolizovat rozhovor; monopolizovat konverzaci; enter into conversation = dát se do hovoru;

Příklady překladu slova "conversation" z webu:

Conversation was soft and short.  Hovořili jsme jen tiše a krátce.
All conversation ceased.  Hovor ustal.
Get the conversation going again.  Rozjeď zase konverzaci.
Mallory let the conversation lapse.  Mallory nechal jít rozhovor do ztracena.
There was no more conversation until they landed.  Do přistání už spolu nemluvili.
We were having a private conversation here.  Tenhle dýchánek není pro veřejnost.
By this he meant that the conversation was at an end.  A doufal, že tím skončil.
We must try to insure that our conversation is secure.  Musíme se ujistit, že náš rozhovor zůstane utajený.
It seemed there was a basis to their conversation after all.  Přece jen se tedy najde nějaký námět k rozhovoru.
He tiptoed back to the lattice and overheard the conversation thus:  Pomalu couvl k mříži a vyslechl následující rozhovor:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconversion   converted   converter   converter clutch   converter lockup clutch   conveyance   conveyer   conveying