Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad convergence; conversant; conversational do češtiny


convergence = sbližování, sbíhavost, sbíhání, nora, zaostřování

conversant = zběhlý, obeznámený, zkušený, dobře obeznámený, zabývající se

conversational = hovorový, hovorný, povídavý, rozhovorový, družný, vedený formou rozhovoru, dialogový, interakční


Next: converse; convert; convertibility; convertible    custodian; custom-built; custom-made