Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad convention do češtiny

convention = úmluva; shromáždění; dohoda; společenská zvyklost; výroční schůze; konference; předvolební sjezd; konvent; zvyklost (společenská); spolek; ústavodárné shromáždění; pravidlo; sjezd; ustálený způsob jednání; sjezd strany (US); smlouva; konvenční; usnesení
by convention = na základě dohody; podle dohody;
calling convention = volací posloupnost; volací konvence;
international convention = mezinárodní konvence; mezinárodní smlouva; mezinárodní úmluva;
tax convention = daňová úmluva; daňová dohoda;

Příklady překladu slova "convention" z webu:

The convention closes tonight, it read.  Sjezd končí dnes večer, psalo se v něm.
A new convention center is planned two blocks over.  O dva bloky dál chtějí vybudovat nový sjezdový palác.
The opposition's political convention would begin shortly.  Zanedlouho začne politický sjezd opozice.
You going to be watching the convention next week?  Budete příští týden na sjezdu?
But the scene around him was a convention of little horrors:  Ale výjevy v jeho okolí byly galerií malých hrůz:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconvergent   conversation   conversion   converted   converter