Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad convenient; conventional; converge do češtiny


convenient = příhodný, vyhovující, pohodlný, výhodný, praktický, přiměřený, příležitý

conventional = tradiční, smluvní, obecný, smluvený, dohodnutý, šablonovitý, běžný, konferenční, obvyklý, stanovený, obyčejný, normální

converge = sblížit se, směřovat, zamířit, soustředit se, konvergovat, spojit se, soustředit, sbližovat se, spojovat se


Next: convergence; conversant; conversational    cuss; cussed; custard; custodial