Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad convenience do češtiny

convenience = výhoda; konvenční; výhodný; vhodnost; výhodnost; pohodlí; příležitost (vhodná); vymoženost (civilizační ap.); příhodnost; potřeba; zařízení; příslušenství; toaleta; záchodek; vhodná doba; vhodná příležitost; poskytnout výhody; zvýhodnit; komfort
political convenience = politická potřeba; politická vhodnost;
public convenience = veřejná prospěšnost; veřejné zařízení; at your convenience = jak se vám to nejlépe hodí; write at your earliest convenience = pište co nejdříve;

Příklady překladu slova "convenience" z webu:

Convenience stores did the same thing.  Některé obchody dělaly totéž.
For convenience they term him monster.  Pro zjednodušení mu dali přízvisko netvor .
It was a convenience to both of us.  Bylo to výhodné pro nás oba.
For your comfort and convenience when you're out of your stillsuit.  Aby sis mohl pohodlně odpočinout, když nemáš na sobě filtršaty.
The border could be a convenience to either side.  Hranice byly pro obě, strany výhodou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconveniences   convention   convergent   conversation   conversion   converted   converter   converter clutch