Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad convection do češtiny

convection = převod; konvekce (fyz.); proudění (šíření tepla); vedení (fyz.); vzestupný teplý proud; svislý pohyb vzduchu; přenos; konference; vedení tepla; konvekční; konvekční proud
heat convection = proudění tepla; tepelná konvekce; vedení tepla;

Příklady překladu slova "convection" z webu:

Might have been convection currents, set it off.  Mohly to spustit konvekční proudy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconvened   convenience   conveniences   convention   convergent   conversation   conversion   converted