Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad controversy do češtiny

controversy = polemika; diskuze; spory; debata; diskuse; spor; kontroverze; sporný bod; sporná otázka; diskuzní; vyvracet
beyond controversy = nesporně; nesporný; mimo jakoukoli diskusi;
without controversy = nesporný; mimo jakoukoli diskusi; matter in controversy = sporná věc;
point of controversy = sporná otázka;

Příklady překladu slova "controversy" z webu:

Controversy had dogged his career:  Celou jeho životní dráhu provázely konflikty:
Huxley, a controversy does wonders for our attendance.  Jakýkoli spor, který o tom povedeme, nám udělá zázraky s návštěvností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorconvection   convened   convenience   conveniences   convention   convergent   conversation   conversion