Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad controversial; controvert; contumacious do češtiny


controversial = sporný, polemický, diskutabilní, hašteřivý, hádavý, diskusní, ožehavý, svárlivý, kontroversní, problémový

controvert = popírat, přít se o (4. p.), polemizovat, odporovat, polemizovat o, přít se, vyvrátit

contumacious = neposlušný, kontumační, nepřítomný, neuposlechnuvší, nedostavivší se


Next: contumacy; contumelious; contusion; convene    curtailing; curtailment; curtsey; curvaceous