Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad controlling do češtiny

controlling = ovládání; ovládací; kontrolní; řízení; regulování; regulující; řídicí; kontrolování; dohlížející; řídící (4. p.); dohled; ovládací zařízení; obsluhování; regulace; dozírací; dohlížení; přezkoušení; regulační; mateřská společnost
be controlling = ovládat; řídit;

Příklady překladu slova "controlling" z webu:

Destiny was controlling the fall of the dice.  Osud dohlížel, kam padají kostky.
Dunross shook his head, controlling his anger.  Dunross potřásl hlavou, ovládaje svůj hněv.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontroversy   convection   convened   convenience   conveniences   convention   convergent   conversation