Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad controller do češtiny

controller = kontroler; kontrolér (elektřiny, plynu); kontrolor; vrchní účetní; revizor; kontrolérový; spínač; přepínač; podnikový hospodář; dozorce (úřední); vedoucí (úřadu); hlavní účetní; řadič (el.); podnikový ekonom; správce; ovládač; ovládací spínač; ovladač
acceleration controller = regulátor zrychlení; rozběhový regulátor;
astatic controller = astatický regulátor; integrační regulátor;
brake-power controller = regulátor brzdné síly; modulátor brzdné síly; modulátor brzdné síly; vačkový kontrolér;

Příklady překladu slova "controller" z webu:

The controller chip was untouched.  Ovládací čip je nedotčený.
I don't know, the controller said honestly.  To nevím, odpověděl popravdě dispečer.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrolling   controversy   convection   convened   convenience   conveniences   convention   convergent