Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad controlled do češtiny

controlled = řídil; ovládal; řízený; kontrolovaný; ovládaný; regulovaný; hlídaný; hrazený; signální oblast
manually controlled = ručně ovládaný; ruční;
state controlled = test; státem řízený;

Příklady překladu slova "controlled" z webu:

He controlled it only with great effort.  S největším úsilím se ovládl.
The mri controlled them.  Mri je dovedli zvládnout.
This spyrat is controlled from our base.  Tahle umělá krysa je ovládána z naší základny.
No, this was cold, controlled and close.  Ne, tenhle byl chladný, ovládaný - a blízko!
Then, with an effort, he controlled himself.  Dalo mu práci, aby se udržel na uzdě.
One of the waves, when twisted, controlled ventilation.  Kdyby se zkroutila jedna z vln, regulovala by se ventilace.
I do not know how my father controlled his temper.  Nevím, jak se tenkrát otec udržel, protože strašlivě zuřil.
Once a day it was patrolled under very controlled circumstances.  Jednou denně tam projížděla patrola.
We've got to wait and get him into a controlled situation.  Musíme počkat a dítě se musí dostat do definovatelných podmínek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontroller   controlling   controversy   convection   convened   convenience   conveniences   convention