Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad control do češtiny

control = kontrola; ovládat (4. p.); kontrolní; řídit (4. p.); kontrolovat (4. p.); řízení (čeho); dohlížet na; dohled; dozor; ovládání; regulování; rozvodná deska; upravit; vláda; autorita; vliv; kontrolní prostor (pro auta, sport.); regulovat (výdaje, ceny)
absorption control = absorpční kontrola; řízení metodou pohlcování neutronů; absorpční regulace;
adaptive control = přizpůsobivé řízení; adaptivní řízení;
administrative control = velení týlu; administrativní řízení;
air control = regulace vzduchu;

Příklady překladu slova "control" z webu:

Control for one month.  Kontrolu na jeden měsíc.
Get control of yourself.  Ovládejte se!
I can control mine.  Tu zvládnu.
And now we control it?  A teď je v našich rukou?
How then do you control it?  Jak ho tedy ovládáš?
With that, he left the control room.  Pak opustil kabinu.
He shook his head and got control of himself.  Potřásl hlavou a ovládl své city.
At last she began to get her control back.  Nakonec se začala vzpamatovávat.
He pulled out the medikit and twisted the control dial.  Vytáhl mediku a otočil číselníkem.
He supposed he had better get back to the control room.  Už aby se radši vrátil do dispečer­ské místnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrol board   control cable   control centre   control circuit   control device