Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad control system do češtiny

control system = řídicí systém; regulační systém; ovládací systém; systém řízení; systém regulace; kontrolní systém; regulační soustava; kontrolovat systém; rozváděcí stůl
adaptive control system = adaptivní regulační obvod; adaptivní řídicí systém;
automatic control system = systém automatického řízení; soustava automatické regulace;
cascade control system = regulační kaskádový systém; kaskádový regulační systém; TCS;

Příklady překladu slova "control system" z webu:

Illuminate them with our missile control systems.  Pusťte na ně náš sledovací systém.
There has been a minor failure in the reactor control systems.  Došlo k menší závadě na řídícím systému reaktoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrol tower   control unit   control valve   controllable   controlled   controller   controlling   controversy