Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad control switch do češtiny

control switch = spínač řídící; hlavní vypínač; řídicí spínač; regulační spínač; řídicí systém
fan control switch = spínač větráku; spínač ventilátoru;
level control switch = regulační spínač hladiny; regulační spínač výšky;
multiple-function control switch = multifunkční spínač; vícefunkční spínač;
on-off control switch = ovládací spínač;
control system   control tower   control unit   control valve   controllable   controlled   controller   controlling