Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad control over do češtiny

control over = kontrola nad (7. p.); ovládání (2. p., čeho); moc nad (7. p.); ovládací deska
have control over = ovládat (co); řídit (co); ovládat co; řídit co;

Příklady překladu slova "control over" z webu:

I must hold control over these people.  Musím nad těmi lidmi udržovat nadvládu.
Haven't the priests absolute control over them?  Není tomu tak, že kněží nad nimi mají svrchovanou moc?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcontrol panel   control register   control screw   control shaft   control signal